Zajęcia

umuzykalniające

Muzyczne spotkania

Skierowane są do przedszkolaków, które wykorzystując wrodzoną wrażliwość słuchową, osłuchują się z różnorodnymi rytmami i melodiami.

Język muzyki

Melodie, wykonywane przez wykształcone muzycznie trio wokalne, oparte są na sylabach, dzięki czemu dzieciom łatwiej jest go zrozumieć.

WSPANIAŁA ZABAWA

Spotkania są doskonałą formą spędzania czasu i pomysłem na wspólną naukę i zabawę!

AKTYWNY UDZIAŁ

Dzieci są aktywnymi uczestnikami koncertów, a także ich współtwórcami, tworzą jeden zespół.

EDUKACJA MUZYCZNA NAJMŁODSZYCH

AKTUALNOŚCI

WSPÓŁPRACUJEMY